05-12-2016 Mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques

Es modifiquen diverses normes tributàries, entre elles, la llei de l'Impost sobre Societats, la llei d'Impostos Especials o la Llei General Tributària.

  • Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre,

    por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

     (BOE, 03-diciembre-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana