Març

 • 12-03-15Vídeos explicativos.Abono anticipado de deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

  Es troben disponibles vídeos explicatius sobre la presentació d'una sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec, així com sobre l'adhesió a una sol·licitud col·lectiva per la resta de sol·licitants.

 • 12-03-15Abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

  Es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'IRPF i es regulen el lloc, termini i formes de presentació.També s'amplia el termini de presentació del model 290 de declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes corresponent a l'any 2014.

 • 11-03-15Directrius del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015

  S'ha publicat la Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General de l'AEAT, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015.

 • 11-03-15Nueva consulta del IVA de importación diferido

  Se ha habilitado la posibilidad de consultar los detalles del IVA diferido de un DUA.La opción, denominada SLID, permite tanto al importador como al representante aduanero que ha intervenido en la operación de importación con IVA diferido, comprobar el estado de dicha cuota, conociendo por tanto, si ha sido declarada en la declaración – liquidación periódica, si se encuentra en periodo ejecutivo o si está aún en tramitación.

 • 09-03-15Medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales

  Se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

 • 09-03-15Aduanas.Publicación de nuevas versiones en el índice de servicios web

 • 06-03-15Numeración y guía EDIFACT del DUA de importación
  1. Nueva composición en el formato del MRN del DUA de importación.

   Para evitar problemas con la numeración de los DUA de importación, por superar el millón de declaraciones en un recinto determinado, se precisa cambiar su composición.Així, la composició actual publicada a la guia EDIFACT d'importació (ICS004)  AAPP00RRRRNNNNNNND,  passarà a ser AAPP00RRRRAAAAAAAD.On:

   • AA, dos últims dígits de l'any de captura del DUA
   • PP, País del DUA:ES
   • 00RRRR, Recinte de presentació
   • AAAAAAA, "numeració seqüencial" dins del recinte de presentació
   • D, dígit de validació

   Com pot veure's, la numeració deixa de ser únicament partint de números, podent donar-se en combinació amb lletres passant de NNNNNN a AAAAAAA.Es pot destacar que només es faran servir lletres en combinació amb números per a numerar el DUA d'un determinat recinte, si el recinte de numeració ha superat els 999.999 DUA.

   Ejemplo:Al recinte 2801 quan s'assolisca el nombre de 999.999 DUA s'assignarà  el MRN 15ES00280139999990;el siguiente MRN será 15ES0028013A000017.

  2. Guí EDIFACT d'importació ICS003.

   Se recuerda que la versión ICS003 dejará de estar operativa el próximo 1 de abril de 2015.  Desde esa fecha sólo se admitirán mensajes EDIFACT de la versión ICS004.

 • 05-03-15Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero

  S'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle", i s'establix la forma i procediment per a la seua presentació, i es modifiquen les claus d'activitat de l'impost.

 • 02-03-15Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

  Se aprueba el mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.Entre otras medidas, se modifican la Ley del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Imatge Carregant