Publicación de las Orientaciones (Guidelines) O.E.A 2014 y Cuestionario de Autoevaluación O.E.A. 2014, en castellà

Amb data 29 de gener de 2015 s'han publicat en castellà, en la pàgina de l'OEA del Portal de Duanes, tant la nova versió de les Orientacions OEA 2014 (TAXUD/B2/047/2011 - Rev.5) com el qüestionari d'autoavaluació OEA 2014, en traducció oficial.

Les Orientacions OEA s'elaboren tant per a les autoritats duaneres com per als operadors econòmics, a fi de garantir una interpretació comuna i una aplicació uniforme de la legislació duanera relacionada amb el concepte d'OEA, així com la transparència i el tractament equitatiu dels operadors econòmics.