Gener

 • 08-01-15Aduanas.Recordatori d'entrada en vigor

  Es recorda que, d'acord amb la Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què es recullen les instruccions per a la formalització del document únic administratiu (DUA), el pròxim 13 de gener de 2015 seran aplicables:

  - La supressió del codi d'agent de duanes de la casella 14 del DUA.Així, es rebutjaran les declaracions que incloguen este identificador en la casella 14.

  - L'apèndix XVI, relatiu a les simplificacions en els intercanvis nacionals de mercaderia comunitària amb les Illes Canàries.

  Estes dos previsions estaran actives des de les 09:00 h de dimarts 13 de gener de 2015.

 • 02-01-15Aduanas.Consulta de l'IVA importació amb ajornament de pagament

  L'article 167.dos de la Llei 37/1992, reguladora de l'impost sobre el valor afegit, s'ha modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, incloent, amb algunes condicions, la possibilitat d'ingressar les quotes de l'IVA d'importació en la declaració-liquidació corresponent al període en què reben el document en el qual conste la liquidació practicada per l'Administració.

  L'Administració, en el seu deure d'assistir els contribuents en el compliment voluntari de les obligacions tributàries, ha creat un nou tràmit en la Seu Electrònica, dins del procediment d'importació, que estarà disponible a partir del 10 de gener.Este tràmit, denominat “Consulta de l'IVA importació amb ajornament de pagament”, permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què estos deutes es troben.

 • 02-01-15Reforma fiscal 2015

  El dia 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Reforma fiscal que modifica, entre altres, els impostos sobre la renda (IRPF), sobre societats (IS) i sobre el valor afegit (IVA).

Imatge Carregant