Aduanas.Recordatori d'entrada en vigor

Es recorda que, d'acord amb la Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què es recullen les instruccions per a la formalització del document únic administratiu (DUA), el pròxim 13 de gener de 2015 seran aplicables:

- La supressió del codi d'agent de duanes de la casella 14 del DUA.Així, es rebutjaran les declaracions que incloguen este identificador en la casella 14.

- L'apèndix XVI, relatiu a les simplificacions en els intercanvis nacionals de mercaderia comunitària amb les Illes Canàries.

Estes dos previsions estaran actives des de les 09:00 h de dimarts 13 de gener de 2015.