27-01-2015 Llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la UE

Es fixen llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea, sent d'aplicació a les declaracions d'Intrastat corresponents als intercanvis intracomunitaris realitzats a partir de l'1 de gener de 2015.