23-01-2015 Informe de la Direcció General de Tributs, de 23 de desembre de 2014, sobre la vigència de la llista actual de paradisos fiscals respecte a l'entrada en vigor de la disposició final segona de la Llei 26/2014

L'informe de la DGT estudia la vigència de la llista actual de paradisos fiscals aprovada pel Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, amb les exclusions derivades de l'aplicació de la modificació introduïda pel Reial decret 116/2003, de 31 de gener, pel que fa a l'entrada en vigor de la disposició final segona de la Llei 26/2014.

L'informe establix que:

  1. A partir d'1 de gener de 2015, data d'entrada en vigor de la modificació de l'apartat 2 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, l'actualització de la llista no tindrà caràcter automàtic sinó que haurà de realitzar-se de manera expressa.
  2. Fins que s'aprove la nova relació es continuarà aplicant la vigent llista de territoris derivada del Reial Decret 1080/1991, modificat pel Reial Decret 116/2003 que possibilitava als territoris allà relacionats una eixida de la llista.A l'informe es relacionen els territoris que han eixit de l'esmentada llista des de 2 de febrer de 2003.