21-01-2015 Calendari del Contribuent 2015 en format iCalendar

Està disponible la possibilitat d'incorporar els venciments del calendari del contribuent 2015 en els gestors de calendari personal.