Setembre

 • 17-09-14Aduanas. Modificació de la consulta del DUA de trànsit per a seleccionar registres per codi d'agent i NIF de l'agent

  En la nova Resolució del DUA d'11 de juliol de 2014 s'especifica que no es podrà declarar el codi de l'agent com a declarant en la cas. 14 (serà obligatori a partir del 13 de gener de 2015 i voluntari a partir de l'1 d'octubre de 2014).

  Es modifiquen les consultes del DUA de trànsit de la següent manera:

  a. Desapareix el criteri d'Agent en "Recerca com", romanent el de Declarante.

  b. Si se selecciona Declarante, a la caixa de l'operador es podrà informar tant el codi de l'agent com el seu NIF.

  c. Es mostraran els registres on el declarant va actuar amb codi d'agent o amb el seu NIF.

  d. Es mostrarà un avís quan es produïsca tal casuística.

 • 10-09-14Model 187. Declaració informativa i de resum anual de retencions i ingressos a compte per operacions d'adquisició i alienació d'accions i participacions

  S'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsos d'eixes accions o participacions.

 • 09-09-14Estadística dels declarants de l'Impost sobre el Patrimoni (2012)

  "Estadística dels declarants de l'Impost sobre el Patrimoni" corresponent a l'exercici fiscal 2012.

 • 08-09-14Aduanas. Sol·licitud electrònica de modificació de documents T2L per l'operador.

  Segons Resolució del DUA publicada el 21/07/2014, es preveu que l'operador puga sol·licitar de forma electrònica la modificació del T2L. El 17 de setembre està previst que estiguen operatives les següents funcions:

  1. Modificació del document T2L mitjançant servei web. Es modifica la Guia del missatge T2L i es creen dos nous serveis. En el punt 8.Servicios Web de Modificació de T2L d'Expedició i Recepció, s'especifiquen els criteris que permeten la modificació de T2L, la informació que es pot modificar i els serveis web amb els seus corresponents esquemes de modificació. Estos serveis ja estan operatius per a proves.
  2. Modificació del document T2L mitjançant formulari en Seu de l'AEAT. En la consulta detallada del T2L es mostrarà l'acció de "Modificació" en els T2L que complisquen els criteris que permeten la seua modificació.

  Les dades no modificables es mostraran protegides.

 • 03-09-14Aduanas. Tancament de la versió V1 dels serveis web T2L i JEC

  El dia 4 de novembre de 2014 es tancaran les versions V1 dels serveis web “Presentació de document d'expedició T2L” i “Presentació de document de datat JEC”

  Es recorda que les versions V2 estan actives des de maig de 2013 i que es va informar que la data prevista de tancament de les versions V1 era l'1 de setembre de 2013.

 • 02-09-14Modificació de la consulta del DUA d'importació i DVD per a seleccionar registres per codi d'agent i NIF de l'agent

  En la nova Resolució del DUA d'11 de juliol de 2014 s'especifica que no es podrà declarar el codi de l'agent com a declarant en la cas. 14 (serà obligatori a partir del 13 de gener de 2015 i voluntari a partir de l'1 d'octubre de 2014).

  Es modifiquen les consultes del DUA i DVD de la següent manera:

  1. Desapareix el criteri d'Agent en "Recerca com", només hi haurà Importador i Declarant.
  2. Si se selecciona Declarante, a la caixa de l'operador es podrà informar tant el codi de l'agent com el seu NIF.
  3. Es mostraran els registres on el declarant va actuar amb codi d'agent o amb el seu NIF.
  4. Es mostrarà un avís quan es produïsca tal casuística.
Imatge Carregant