DUAS d'exportació de productes objecte dels Impostos Especials

A partir del pròxim 15 de juliol, es rebutjaran els DUAS d'exportació de productes objecte dels Impostos Especials en els quals no s'haja consignat, a la casella 40, l'ARC corresponent a l'operació.

Referent a això es recorda que en el cas d'exportació per duana d'un altre Estat Membre i per tant, de circulació intracomunitària (codi 126) l'ARC ha de ser el de l'EMCS europeu.En el supòsit de sortida per duana espanyola i, per tant circulació en règim suspensiu dins d'Espanya (codis 122 i 123), l'ARC serà el de l'EMCS nacional.