Aplicació del conveni TIR a Rússia a partir de l'1 de juliol de 2014

 El passat 30 de novembre de 2013, el Servei Federal de Duanes de Rússia (FCS) va anunciar una pròrroga de l'acord amb l'entitat garant russa -ASMAP- fins al dia 1 de juliol de 2014, data a partir de la qual deixaria d'aplicar-se en Conveni TIR a Rússia.Ahir, dia 30 de juny, el Servei de Duanes de la Federació russa va notificar oficialment a l'entitat garant ASMAP l'extensió del seu contracte fins al proper 30 de novembre de 2014.

D'acord amb l'anterior, el règim TIR a Rússia continua sent d'aplicació.No obstant això, convé tindre en compte que el retard en la comunicació de l'extensió del règim TIR per part de FCS pot ocasionar inconvenients als operadors que realitzen este tipus de trànsit almenys en els primers dies d'este mes de juliol.