Actualització de la informació sobre tancament de duanes a Croàcia

En relació amb les inundacions que van provocar el tancament de 4 oficines de duanes a Croàcia, s'informa que el 01 d'agost de 2014 es reobrirà al trànsit la que romania tancada (HR070467 - RGP GUNJA).