02.07.2014 Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal

Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda, i el seu Protocol, fets a Madrid el 16 de novembre de 2011 que entraran en vigor el 25 de juliol de 2014.