Actualització de Guies EDIFACT per a la seua adaptació a la Resolució del DUA de 21 de juliol de 2014

En esta Resolució es fa referència a la prohibició, a partir del 13 de gener de 2015, de declarar el codi d'agent com a declarant a la casella 14.

Per aquesta raó es modifiquen les guies,  eliminant totes les referències al codi d'agent,  ja siga en la declaració o en les respostes de la Duana.A partir de l'esmentada data s'haurà de declarar l'identificador del declarant i no el seu codi d'agent.

Una nota important per al DUA d'importació és que el codi de la garantia la numeració de la qual té un codi d'agent, es podrà continuar utilitzant amb normalitat encara que a la casella 14 es declare l'identificador del declarant.

A partir de l'1 d'octubre de 2014, i voluntàriament, es podrà declarar l'identificador del declarant en lloc del codi d'agent.