26-08-2014 Control del comerç exterior de material de defensa, un altre material i productes i tecnologies de doble ús

S'aprova el Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d'un altre material i de productes i tecnologies de doble ús.

  • Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto,por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. (BOE, 26-agosto-2014) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana