Abril

 • 29-04-14Informe de Recaptació Tributària (març 2014)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de març de 2014

 • 29-04-14Estadístiques de matriculacions (març 2014)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de març de 2014.

 • 23-04-14Més certificats tributaris amb PIN24H.

  Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar los siguientes certificados tributarios con PIN24H:

 • 23-04-14Inicio del plazo de presentación telemática de declaraciones de Renta y Patrimonio 2013

  El termini per a la presentació per Internet de declaracions de Renda  (confeccionades amb programa d'ajuda) i Patrimoni s'inicia el 23 d'abril. L'últim dia per a la presentació de declaracions serà el 30 de juny, excepte en el cas de declaracions a ingressar en les quals s'opte per domiciliació del pagament, que s'han de presentar com a data límit el 25 de juny. 

 • 16-04-14Aplicación para dispositivos móviles (app) PIN24H

  La app PIN24H, elaborada por la Agencia Tributaria, está disponible para su descarga gratuita en iTunes y Google Play. Esta aplicación permite obtener códigos PIN en el sistema de firma electrónica PIN24H. Los usuarios, además de descargar y activar la aplicación para cada NIF con el que pretendan utilizarla (máximo de 5 por dispositivo), deben registrarse previamente en el sistema PIN24H.

 • 16-04-14Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de comerç exterior, corresponents al mes de febrer de 2014.

 • 16-04-14Reducció de l'índex de rendiment net d'activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2013

  Es reduïxen per al període impositiu 2013 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 • 15-04-14Anunci d'alienació per subhasta de dos avions

  Mitjançant anunci publicat en el BOE el 15 d'abril de 2014 es convoca una subhasta per a l'alienació de dos avions propietat de l'Agència Tributària . El termini per a la presentació de les ofertes serà de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació. Els detalls del procediment es troben en els plecs de la subhasta que es troben a disposició dels interessats al carrer Lérida 32-34 de Madrid i en esta pàgina web.

 • 10-04-14Más certificados tributarios con PIN24H

  Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar los siguientes certificados tributarios con PIN24H:

  • Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias
  • Certificado ECOT para contratistas
  • Certificat d'identificació Censal

  Esta nova via possibilita als contribuents que no tinguen certificat electrònic, però sí un telèfon mòbil i compte corrent, operar a internet, i més concretament, sol·licitar este tipus de certificat tributari.

  El PIN24H es un nuevo sistema de firma electrónica no avanzada que pueden utilizar las personas físicas, siempre que no estén obligadas a la presentación obligatoria por Internet con certificado electrónico.

  La utilización del sistema PIN24H horas requiere dos pasos:

  1. Registro previo en el sistema.
  2. Identificación y autenticación.

  Després de seguir estos passos, el contribuent podrà començar a realitzar els tràmits tributaris oportuns.

 • 10-04-14Subhasta 1/2014 de la Dependència Regional de Duanes i II. IE de València

  El proper dia 07 de maig de 2014, a les 9,30 hores, a la Sala d'Actes de la Delegació Especial de l'AEAT de València, carrer Guillem de Castro, núm 4, 46001 València, (aforament limitat) es procedirà a la venda en pública subhasta de les mercaderies que figuren a l'arxiu Lotes i localitzacions

 • 08-04-14Aduanas. Validació del document N830 a la casella 44 del DUA d'importació.

  Des del dia 21/04/2014 el document N830 declarat a la casella 44 del DUA d'importació tindrà les següents validacions.

 • 08-04-14Programa d'ajuda Renda 2013 (Versió 1.00)

  Es troba disponible el programa d'ajuda Renda 2013 (PARE) que facilita l'emplenament de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. El termini de presentació de les declaracions confeccionades amb este programa comença el 23 d'abril, si es realitza per mitjans telemàtics, i el 5 de maig si la presentació s'efectua per altres mitjans.
  L'últim dia per a la presentació de declaracions serà el 30 de juny (el dia 25 de juny si es tracta de declaracions a ingressar amb domiciliació bancària).

 • 07-04-14Aduanas. Modificació de contenidors a les partides de les sumàries de descàrrega

  A partir del proper 5 de maig no podran modificar-se els contenidors a les partides de sumàries de descàrrega (DSDT) després de la seua activació si estes estigueren associades a una declaració sumària d'entrada (ENS) prèvia; de la mateixa forma que ara no poden modificar-se el codi i número de document associat, o el país de primera entrada i port anterior.

 • 01-04-14Campanya Renda 2013

  Des de l'1 d'abril estan disponibles tots els tràmits per a la gestió electrònica de l'esborrany de declaració. Com tots els anys, s'ha publicat en esta pàgina web un portal temàtic sobre la campanya que inclou tota la informació, els enllaços als tràmits corresponents, segons el calendari previst, i les ajudes que facilitaran el seu ús.

Imatge Carregant