Mesures addicionals al Conveni TIR anunciades per les autoritats duaneres russes

El 5 de juliol de 2013, el Servei Federal de Duanes de la Federació de Rússia (FCS) va anunciar l'establiment d'una garantia addicional a l'establida al Conveni TIR per a totes aquelles mercaderies que circulen pel seu territori a l'empara d'un quadern TIR.Posteriorment, en data 8 d'agost de 2013, es va anunciar que la introducció de l'esmentada mesura es posposava fins i tot el 14 de setembre de 2013.

La Comissió Europea (DG TAXUD) ha publicat en la seua pàgina web nota informativa per a les empreses que participen en el comerç amb Rússia sobre les mesures que afecten als moviments russos TIR a partir del 14 de setembre de 2013.

Nota informativa de la comissió Europea per a les empreses que participen en el comerç amb Rússia Nova finestra