Març

 • 21-03-13Estadístiques de Comerç Exterior, gener 2013. Principals resultats.

  S'ha afegit un nou apartat al portal de Duanes i Impostos Especials en Estadístiques de Comerç Exterior.

 • 19-03-13Nova Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional

  Mitjançant Resolució de 13 de març de 2013, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'ha creat la nova Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional. Es tracta d'una unitat especialitzada que tindrà competència a tot el territori nacional per a la direcció, gestió, planificació, impuls i coordinació operativa en la matèria. Els canvis introduïts per la Resolució, que modifica la Resolució de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la inspecció dels tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària, entraran en vigor el pròxim 1 d'abril.

 • 15-03-13Nova versió de la consulta de l'aranzel en Seu electrònica

  S'ha introduït una nova versió de la consulta de l'aranzel a la Seu electrònica. En esta nova versió, es dona una informació més completa dels drets incloent informacions com exclusions, codis d'acció o components de condició.

 • 13-03-13Estadística de mobilitat del mercat de treball en la fonts tributàries

  Es publica una nova estadística de "Mobilitat del Mercat de Treball en les fonts tributàries" que presenta per biennis des del 2004_2005 al 2010_2011 les variacions produïdes en la població assalariada entre dos exercicis consecutius.  S'analitzen altes i baixes d'assalariats i permanència amb una anàlisi dels fluxos de treballadors des d'una perspectiva sectorial i geogràfica.

 • 11-03-13Informe de Recaptació Tributària (gener 2013)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de gener de 2013

 • 07-03-13Registre de Representants Duaners

  Amb data 1 de març de 2013 s'ha publicat l'Ordre HAP/308/2013, de 26 de febrer, per la qual es crea i es regula el Registre de Representants Duaners.
  Per tal motiu, s'ha posat en marxa, en Seu Electrònica d'esta Agència, el procediment perquè les persones que complisquen els requisits establits a l'article 4 del Reial Decret 335/2010, de 19 de març, pel qual es regula el dret a efectuar declaracions en duana i la figura del representant duaner, puguen realitzar la sol·licitud corresponent en els termes previstos en les disposicions citades.

 • 07-03-13Departament de Duanes. Nota informativa 06/2013

  Nota Informativa NI GA 06/2013, de 6 de març, relativa a millora de l'intercanvi d'informació entre Duanes i els diferents organismes que participen en els controls en frontera: nou SERVEI WEB amb la DG SANCO de la Comissió Europea.

 • 06-03-13Departament de Duanes. Nota Informativa 05/2013

  Nota Informativa NI GA 05/2013 de 6 de març, sobre les condicions per a informar els operadors econòmics i a les administracions dels estats membres dels casos en què hi ha dubtes fundats sobre l'origen de les mercaderies dins del context dels règims aranzelaris preferencials

 • 06-03-13Informe de Recaptació Tributària (desembre 2012)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de desembre de 2012

 • 04-03-13Llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea per a 2013

  Ordre HAP/338/2013, de 26 de febrer, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea per a l'any 2013.

Imatge Carregant