Reducció del nombre de partides per missatge de sumàries de descàrrega i manifestos de càrrega.Actualització

Reducció del nombre de partides per missatge de sumàries de descàrrega i manifestos de càrrega.Actualització

S'informa que, amb data 3 de febrer de 2014, el límit de partides admeses en un missatge de partides de declaracions sumàries de descàrrega, MANCAR, o en un missatge de manifestos de càrrega, CARCAR, es reduirà de les 999 actuals a un màxim de 500 partides per missatge acceptat.En cas superar este llindar, es donarà el mateix error que en l'actualitat:"0051 ERROR EN TRADUCCION ". No s'aplicarà este límit als missatges de declaracions sumàries de descàrrega que desconsoliden un coneixement tipus màster aeri.
Així mateix, es recorda que els altres límits de mida recollits en les Guies EDIFACT d'estos missatges (veure "Apèndix I :Límit màxim del missatge a remetre a la Duana" en ambdós documents), continuen vigents.