Nova validació en la declaració sumària d'entrada, ENS

Nova validació en la declaració sumària d'entrada, ENS

S'informa que des de dilluns vinent 1 de juliol es validarà que el nombre total de partides declarat a la capçalera de la declaració sumària d'entrada, ENS, coincidisca amb el nombre total de partides de la declaració.Per a això s'introduirà una nova regla que aplicarà a l'element de capçalera "Total number of ítems/Número total d'articles/partides".En cas de no complir-se la condició anterior el rebuig indicarà una nova regla tècnica (TR0811).