Modificacion de serveis web T2L i JEC.

Modificacion de serveis web T2L i JEC.

S'han modificat els serveis web següents:

 1. Presentació de document d'expedició T2L

  Missatge d'entrada:

  S'incorporen tres noves informacions.

  1. Direcció de correu de comunicacions per quan el document es despatxe.
  2. Direcció de correu alternativa, per a la resta de comunicacions que tinga la Duana amb l'operador.
  3. Indicador de si es vol o no rebre comunicacions de despatx fins i tot quan el document es despatxe automàticament [circuit verd en l'alta del document]

  Missatge de resposta:

  Actualment, quan el missatge d'expedició T2L té declarat un document en la cas.44 amb el codi 9010  no és obligatori annexar documentació i el document, així, es pot despatxar al mateix temps que es dona d'alta.Però, no s'està comunicant ni el circuit assignat al document i en cas de verd tampoc el C.S.V. del justificant de Llevant.

  Per això el missatge de resposta es modifica per a enviar esta informació i en el cas comentat.

 2. Presentació de document de datat JEC.

  Missatge d'entrada:

  S'incorporen tres noves informacions.

  1. Direcció de correu de comunicacions per quan el document es despatxe.
  2. Direcció de correu alternativa:per a la resta de comunicacions que tinga la Duana amb l'operador.
  3. Indicador de si es vol o no rebre comunicacions de despatx fins i tot quan el document es despatxe automàticament [circuit verd en l'alta del document].
 3. Altres funcionalitats a Internet.
  1. Possibilitat d'annexar documentació quan el document no està despatxat.
  2. Possibilitat de sol·licitar el despatx a la Duana, després d'haver annexat.<.
  3. Informar l'adreça electrònica al formulari de presentació per internet.
 4. Disponibilitat: Esta nova versió ja està disponible,  l'anterior es donarà de baixa el pròxim 1 de setembre.