Formularis en Seu Electrònica per a sol·licitud i renovació d'informació aranzelària vinculant (IAV)

Es disposa de formularis electrònics per a permetre la sol·licitud i renovació d'una Informació Aranzelària Vinculant (IAV).L'accés a estos formularis està disponible a la Seu electrònica de l'Agència Tributària en el següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DD02.shtml  Nova finestra