Departament de Duanes.Incorporació de Croàcia a la Unió Europea

La Comissió Europea ha publicat un document informatiu sobre les implicacions, des del punt de vista duaner, de la incorporació de Croàcia a la Unió Europea, el dia 01 de juliol de 2013.
L'esmentat document està disponible en el següent enllaç:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/international_affairs/enlargement/enlargt_customs-code.pdf