Declaració sumària d'entrada (ENS).Actualització de la documentació tècnica

Declaració sumària d'entrada (ENS).Actualització de la documentació tècnica

Se ha actualizado la documentación técnica del proyecto de declaración sumaria de entrada (ENS):Documentació tècnica del projecte ICS Fase 1, Estructura de missatges i regles