29.07.2013 Mesures tributàries de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

 Les modificacions fiscals afecten l'IRPF i l'Impost sobre Societats