04.07.2013 Model de Declaració responsable per a representants duaners establits en un altre Estat membre

S'aprova el model de declaració responsable prevista al Reial Decret 335/2010, de 19 de març, pel qual es regula el dret a efectuar declaracions en duana i la figura del representant duaner.
  • Resolución de 26 de abril de 2013, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de declaración responsable prevista en el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. (BOE, 04-julio-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana