02.07.2013 Mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers

S'adopten mesures contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.