Aduanas.Versió 2 obligatòria per a declaracions EDI de baix valor, valisa diplomàtica i A-7.

Recordem que a partir del 2 de desembre és obligatori presentar la nova versió 2 de declaració EDIFACT de declaració de baix valor, declaració de valisa diplomàtica i declaració d'A-7.L'anterior versió 1 ja no és vàlida.