11-09-2019 Noves Administracions de Duanes i Impostos Especials de Madrid

Es crea les Administracions de Duanes i Impostos Especials de Madrid i se suprimixen les Administracions de Duanes i Impostos Especials de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Carretera i Madrid-Ferrocarril. 

Els recintes duaners que integren les Administracions que se suprimixen passaran a dependre de les noves Administracions de Duanes i Impostos Especials de Madrid.

  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 10 de septiembre de 2019

    de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

     (BOE, 11-septiembre-2019)