Memòria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Missió de l'Agència Tributària
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5.1.Portals web
   2. 1.5.2.Foment de la prestació de servicis personalitzats per mitjans telemàtics:increment de l'ús de la seu electrònica
   3. 1.5.3.Altres avenços en administració electrònica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 3. 3.PRINCIPALS ACTUACIONS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestió recaptatòria executiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritatge i auxili judicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Informació tributària
   2. 3.2.2 Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions
   3. 3.2.3.Realització de tràmits per telèfon
   4. 3.2.4.Cita prèvia
   5. 3.2.5.Registre d'apoderaments
   6. 3.2.6.Obtenció de certificats
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Col·lectius que necessiten atenció especial:persones amb discapacitat
   10. 3.2.10.Pla d'Educació Civicotributària
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Fòrum de Grans Empreses
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANNEX ESTADÍSTIC
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribució entre servicis centrals i servicis territorials 2012-2013
   2. Distribució per àrees 2012-2013
   3. Distribució per subgrups 2012-2013
   4. Distribució per sexes 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolució de les visites als portals web de l'Agència Tributària
   2. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixes i suggeriments (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   1. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   2. Evolució dels ingressos tributaris i base imposable agregada
  5. 5.5.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. Actuacions de lluita contra el contraban
   2. Principals actuacions del Servici de Vigilància Duanera
   3. Evolució del càrrec en període executiu (2004-2013)
   4. Desglossament del càrrec i de la gestió de 2013 per origen
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolució dels accessos al Programa Informa
   2. Evolució de les telefonades ateses en el telèfon d'Informació Tributària Bàsica
   3. Evolució del servici d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
   4. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornament
   5. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  7. 5.7 Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. Subministraments d'informació.Administraciones públicas

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: