Memòria 2012

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Missió de l'Agència Tributària
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultats directes derivats de les actuacions de prevenció i control del frau
   2. 2.3.2.Resultats induïts per les actuacions de prevenció i control del frau
 3. 3.PRINCIPALS ACTUACIONS 2012
  1. 3.1.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestió recaptatòria executiva
   4. 3.1.4.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
   5. 3.1.5.Actuacions de peritatge i auxili judicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Servicis d'informació tributària
   2. 3.2.2 Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions
   3. 3.2.3.Realització de tràmits per telèfon
   4. 3.2.4.Servici de cita prèvia
   5. 3.2.5.Registre d'apoderaments
   6. 3.2.6.Obtenció de certificats
   7. 3.2.7.Servicis en Campanya de Renda
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Servicis a col·lectius que necessiten atenció especial:persones amb discapacitat
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. 4.1.1.Cessió d'informació per a finalitats no tributàries
   2. 4.1.2.Cessió d'informació a altres administracions tributàries
   3. 4.1.3.Intercanvi d'informació
   4. 4.1.4.Principals dades de cessió d'informació de 2012
  2. 4.2.Fòrum de Grans Empreses
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANNEX ESTADÍSTIC
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribució entre servicis centrals i servicis territorials 2011-2012
   2. Distribució per àrees 2011-2012
   3. Distribució per subgrups 2011-2012
   4. Distribució per sexes
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolució de les visites a la pàgina web www.agenciatributaria.es
   2. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Evolució de la valoració dels servicis de l'Agència Tributària (1995-2011)
   2. Evolució de l'opinió sobre els funcionaris de l'Agència Tributària (2004-2011)
   3. Queixes i suggeriments (comparativa 2011-2012)
  4. 5.4.Recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   1. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   2. Evolució dels resultats de les actuacions de prevenció i control tributari i duaner
   3. Evolució dels ingressos tributaris i base imposable agregada
  5. 5.5.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. Evolució del càrrec en període executiu (2004-2012)
   2. Desglossament del càrrec i de la gestió de 2012 per origen
   3. Actuacions de lluita contra el contraban
   4. Principals actuacions del Servici de Vigilància Duanera
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolució dels accessos al Programa Informa
   2. Evolució de les telefonades ateses en el telèfon d'Informació Tributària Bàsica
   3. Evolució del servici d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
   4. Evolució del nombre d'ajornaments sol·licitats
   5. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: