Presentació

  • La nova publicació Mobilitat del Mercat de Treball en les Fonts Tributàries (MMT) és una explotació estadística que aborda una particular visió del mercat laboral des de la perspectiva dels moviments d'altes, baixes i permanències dels assalariats en el Mercat de Treball, analitzant estes últimes des de l'òptica de la mobilitat geogràfica i la mobilitat sectorial dels treballadors.Esta estadística constituïx un complement necessari de Mercat de Treball i Pensions en les Fonts Tributàries (MTP) que analitza el mercat laboral des d'una perspectiva anual estàtica, mentre que en l'estadístiques Mobilitat del Mercat de Treball s'analitzen dinàmicament els canvis operats a dos exercicis consecutius atenent les característiques soci demogràfiques dels treballadors:domicili, gènere, nacionalitat, edat i activitat dels assalariats.

    Des del bienni 2009-2010 la classificació sectorial que es presenta és l'harmonitzada  amb la nova classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).