Presentació

 • Es presenta una nova publicació Estadística dels declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels municipis més grans per codi postal, complementari a l'Estadística de declarants de l'IRPF per municipis, específicament dissenyat per a proporcionar un detall més gran de la renda bruta mitjana i les magnituds declarades a nivell de districte postal en els municipis més grans del territori de règim fiscal comú (TRFC). 

  La distribució territorial de la població a Espanya es caracteritza (com en molts altres països) per la coexistència d'una elevada concentració en uns pocs grans nuclis urbans i una disseminació en nuclis rurals molt nombrosos de grups reduïts d'habitants.Esta circumstància posa de manifest la necessitat de disposar per als primers d'informació amb més definició territorial, ja que la renda mitjana pot ser molt diferent entre els diferents barris d'un gran municipi. 

  La selecció dels municipis s'ha fet segons tres criteris dels quals ha de complir-se almenys un d'ells:mida de la població (més de 200.000 habitants segons el Cens de Població), mida fiscal (més de 100.000 declaracions de l'IRPF a l'exercici fiscal) i renda bruta total (tindre una renda bruta agregada superior als 2.200 milions d'euros).En la majoria dels casos els tres criteris es complixen simultàniament, però hi ha uns pocs casos en els quals és vàlid només algun d'ells. 

  Si bé no s'han definit variables d'explotació diferents de les incloses en l'Estadística de declarants de l'IRPF per municipis, sí que canvia la forma de presentació d'algunes taules, en particular de les dues primeres taules.La primera incorpora el percentatge de participació (representativitat) de les variables de cadascun dels municipis més grans en relació amb el total en TRFC, i en la segona la comparació dels municipis més grans s'establix respecte a la seua pròpia Comunitat Autònoma per a les variables d'explotació més significatives (índex declaratiu, població, rendix bruta mitjana i renda disponible mitja).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda