Presentació mitjançant fitxer TGVI on line

 • La presentació mitjançant fitxer TGVI Online es realitza de la següent forma:

  El contribuent accedix a l'URL del TGVI-OnLine, on seleccionarà el fitxer a enviar, iniciant-se el procés pujada-validació del fitxer.

  Durant la transmissió, es mostra al contribuent una barra de progrés tant de la transmissió, com del nombre de registres admesos/rebutjats.

  Així que el nou servei vaja transmetent el fitxer, s'aniran validant els registres de detall i se n'aniran visualitzant i actualitzant els admesos/rebutjats al navegador del contribuent.Quan s'acabe d'enviar tot el fitxer es mostra el resultat final d'admesos/rebutjats, però ha d'assenyalar-se que la declaració encara no es considera presentada.

  Les opcions posteriors a la pujada/validació del fitxer són les següents:

  1. “Presentar registres correctes”

   El registre Tipus 1 s'actualitzaria automàticament per a ser coherent amb els registres correctes.

   Es genera rebut de presentació només dels registres correctes presentats.

   Per a evitar la generació de registres duplicats s'exigix que el fitxer continga un numere identificatiu únic per a eixe exercici-model-contribuent.

  2. “Descarregar registres erronis”

   Es descarregaria un fitxer de tipus declaració complementària amb format disseny de registre amb el total de registres erronis, que tindria un número identificatiu propi (el justificant origen serà el de la declaració original).

  3.  “Descarregar missatges d'error”

   En este cas, obté un fitxer de text, que conté un detall de l'error per cada registre de detall (tipus 2) incorrecte.

   El fitxer mostrarà el registre de detall erroni, a continuació el caràcter “;” com a separador i finalment l'error que presenta el registre (es compon d'un codi i un error).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda