Modificacions d'informatives presentades mitjançant formularis

 • El 2020 es manté l'operativa relativa a les modificacions de la informació presentada mitjançant la utilització de formularis web prèviament establida per primera vegada a l'exercici anterior (2019).

  Així, una vegada presentada una declaració, s'actuarà posteriorment sobre la declaració “consolidada”, realitzant la incorporació, modificació o eliminació de registres directament, sense necessitat d'indicar explícitament la voluntat de complementar o substituir una declaració anterior.

  Per tant, una vegada presentada una declaració, si posteriorment accedix al formulari un presentador autoritzat, es mostrarà al formulari la declaració “consolidada” amb la informació presentada actualitzada, sobre la que podrà procedir a realitzar els canvis que necessite (afegir registres, modificar registres o baixa de registres).La informació corresponent conté la data de l'última actualització de cada registre de la declaració.

  En mostrar la declaració consolidada i actualitzada presentada, aquells declarants que tinguen establit un procés distribuït (a nivell territorial, per centre gestor ...) de presentació de declaracions informatives, mitjançant la declaració d'una declaració inicial en formulari i la presentació de "n” declaracions complementàries sobre l'esmentada declaració inicial, hauran de revisar la viabilitat o conveniència de continuar amb la mateixa manera de procedir o utilitzar, al seu lloc, la via de presentació mitjançant fitxer TGVI Online.

  Les vies de presentació de Formulari i TGVI Online són excloents.És a dir, una vegada presentada la primera declaració d'un declarant, la via d'entrada d'esta determina i obliga a la resta de presentacions a seguir la mateixa via.

  Per a canviar d'una via a l'altra, és necessari que no existisca declaració prèvia (tret d'en estat de baixa) per la via d'entrada prèvia, pel que, d'existir prèviament, s'haurà de realitzar una baixa de forma prèvia a la presentació per l'altra via (es mostrarà mitjançant avisos en l'emplenament de la declaració).

  Per a més informació pot consultar els Vídeos publicats en l'apartat INFORMACIÓ.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda