Formes de presentació de les declaracions informatives

 • Quadre resum sobre les formes de preentación de les Declaracions Informatives (Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre)
  Persona o entitat declarantNúm. total de registresForma de presentació(3)
  Persones físiques

  (tret d'adscrits a la DCGC/UGGE (1))

  Indiferent (2) * Electrònica, a través d'Internet amb sistema de firma amb clau d'accés (sistema Cl@ve PIN) (4)

  *Electrónica, a través d'Internet, amb signatura electrònica avançada o un sistema d'identificació i autenticació, en ambdós casos utilitzant un certificat electrònic reconegut.

  Restants declarants
  • Persones jurídiques en general
  • Persones físiques adscrites a la DCGC/UGGE(1)
  • Administracions públiques
  • Societats anònimes i limitades
  • Restants entitats
  Indiferent (2) *Electrónica, a través d'Internet, amb signatura electrònica avançada o un sistema d'identificació i autenticació, en ambdós casos utilitzant un certificat electrònic reconegut.

  (1) Persones o entitats adscrites a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses de les Delegacions Especials de la AEAT.

  (2) Tinga's en compte que, a partir de l'exercici 2018, desapareix la possibilitat de presentació de declaracions informatives mitjançant suport directament llegible per ordinador (modificació mitjançant Ordre HFP/231/2018, de 6 de març)

  (3) Des de 2019 se suprimix la possibilitat de presentació per missatge SMS dels models 190, 347 i 390. 

  (4) Podran utilitzar el sistema Cl@ve PIN exclusivament persones físiques no obligades a la utilització d'un certificat electrònic, en els models de declaració informativa 038, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 231, 233, 234, 235, 236, 282, 296, 345, 347, 349, 390 i 720.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda