Avís.Model 189 Novetat

 • Avís.Model 189.Declaració informativa.Valors, assegurances i rendes.Declaració anual

  L'Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la que es modifiquen determinades declaracions informatives, introduïx un nou camp "NOMINAL DELS VALORS” (post. 146-161), per a informar del valor unitari dels títols negociats (apartat Tres de l'article quart).

  No obstant això, la disposició final única (apartat Dos) condiciona l'entrada en vigor del nou camp a la modificació de l'article 39 del RGAT (Reial Decret 1065/2007).

  En aquest sentit, i en la mesura que no és previsible l'aprovació de la modificació de l'esmentat precepte reglamentari (39 RGAT) abans de l'1 de març de 2021 (inici del termini de presentació del model 189 de l'exercici 2020), no és d'aplicació a l'exercici 2020 l'esmentat camp “NOMINAL DELS VALORS” (posicions 146 a 161 dels registres de tipus 2), pel que s'han d'emplenar a BLANCS les esmentades posicions.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda