Model 233.Declaració informativa per gastos en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Pendent de l'aprovació final del projecte d'ordre en tramitació.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 modifica l'article 81 de la Llei de l'IRPF, establint que l'import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es puga incrementar fins i tot en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tinga dret a la mateixa haguera satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

L'apartat 5 de l'esmentat article 81 establix l'obligació d'informació que han de complir les guarderies o centres infantils, obligació desenvolupada per l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'IRPF.

Partint de l'esmentada habilitació, s'aprova el model 233 de DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS, a presentar el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent l'any immediat anterior.

Excepcionalment per a 2018 el termini de presentació serà la compresa entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019.