Mòdul de càlcul de retencions

  • Mòdul únic v 1.01 Archivo comprimido ZIP  (488 kB) 

    S'actualitza el fitxer intern "AEATRetenciones2020.xsd" per a actualitzar l'exercici.

  • ATENCIÓ:Per a la correcta execució dels Programes d'Ajuda Multiplataforma és necessari tindre prèviament instal·lada una Màquina Virtual Java i el Mòdul de Càlcul de Retencions, ambdós disponibles en esta pàgina.