Qui ha d'utilitzar el model 030?

El model 030 de declaració censal d'alta al Cens d'Obligats Tributaris, canvi de domicili o variació de dades personals serà presentat per persones físiques que no desenvolupen activitats empresarials o professionals i no satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte.