Forma de presentació

El model 030 podrà presentar-se en imprés o per via telemàtica a través d'Internet.

  • Per internet en www.agenciatributaria.es o a la seua seu electrònica www.agenciatributaria.gob.es.És necessari disposar de DNI electrònic o certificat electrònic.
  • La presentació en imprés es realitzarà personalment en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal del titular domicili fiscal o per correu postal enviat a les oficines indicades.

    Quan es tracte exclusivament de canvi o modificació del domicili fiscal, es podrà realitzar per via telefònica a través del número 901 200 345.

    Els procediments electrònics habilitats actualment per a l'assignació de NIF a persones físiques són els següents:

    • Procediment electrònic per a l'assignació de NIF K de menors de 14 anys residents en Espanya subscrit amb determinades entitats de crèdit i amb els Col·legis Oficials de Gestors Administratius que s'adherisquen al conveni subscrit amb el Consell General d'Escoles de Gestors Administratius d'Espanya.
    • Procediment electrònic d'assignació de NIF a no residents a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'Exterior en virtut de l'acord subscrit amb el Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació.Actualment és possible processar la sol·licitud i assignació d'un número d'identificació fiscal espanyol per a persones i entitats no residents, a les oficines consulars d'Espanya a l'exterior que figuren en l'enllaç de més a baix.Tanmateix, estes oficines consulars podran rebutjar les peticions d'aquelles parts interessades que no residisquen en la seua circumscripció.