CORA a l'Agència Tributària

 • La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) es va crear per l'Acord de Consell de Ministres de 26 d'octubre de 2012 i es va adscriure al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques. El seu president és el subsecretari de la Presidència i la seva vicepresidenta, la subsecretària del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  Esta Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques es va estructurar en quatre subcomissions. 

  • Duplicitats Administratives, per tal d'identificar i eliminar duplicitats i reforçar els mecanismes de cooperació entre administracions.
  • Simplificació Administrativa, dirigida a l'eliminació de traves burocràtiques i la simplificació de procediments en benefici dels ciutadans.
  • Gestió de Serveis i Mitjans Comuns, amb la finalitat d'identificar les activitats de gestió que, pel fet de ser similars, es puguen exercir de manera centralitzada o coordinada, optimitzant els recursos públics.
  • Administració Institucional, focalitzada en l'anàlisi de la tipologia dels ens que componen les Administracions públiques, i amb el propòsit d'abordar modificacions generals i actuacions singulars sobre entitats concretes. 

  Com a resultat dels treballs, CORA va elaborar un informe presentat al Consell de Ministres per la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, en data 21 de juny de 2013, amb un ampli conjunt de mesures dirigides a la millora, simplificació i optimització del funcionament de les Administracions públiques.El nombre total de mesures o propostes de reforma va arribar a la xifra de 218, de les quals 138 afecten l'Estat i les comunitats autònomes, i 80 exclusivament l'Administració General de l'Estat.

  Finalment, el Reial decret 479/2013, de 21 de juny, va crear l'Oficina per a l'Execució de la Reforma de l'Administració, OPERA, amb l'objectiu de vetllar per l'execució de les mesures incloses en l'informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, assumir-ne el seguiment, impuls, coordinació i avaluació permanent, i formular noves propostes. 

 • Temps mitjans de tramitació dels procediments més emprats en l'AEAT
 • Mesures impulsades per l'Agència Tributària