BREXIT

  • El 14 de novembre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit van assolir un acord per a la sortida ordenada del Regne Unit de la Unió Europea (BREXIT), que haurà de ratificar-se tant pel Consell i el Parlament europeus com pel Parlament britànic.

    El 29 de març de 2019 es farà efectiva la seva sortida, convertint-se en un “tercer país”. L'acord de retirada té en compte un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el que se seguirà aplicant la legislació comunitària en el Regne Unit amb relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries.

    També es va publicar el 14 de novembre una Declaració política que estableix les bases de la relació futura, una vegada finalitzat aquest període transitori.

    No obstant això, si en la data de sortida no estigués en vigor l'acord, Regne Unit passaria a tenir la consideració de tercer país, sense cap preferència específica. Aquesta situació podria tenir un efecte significatiu en l'organització i/o en fluxos logístics dels operadors econòmics, per la qual cosa resulta necessari avaluar aquest impacte i avançar, en la mesura del possible, les tramitacions necessàries.

  • Conseqüències del Brexit en Duanes
  • Conseqüències del Brexit en l'IVA