Motiu i informació de la seua implantació

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) inclou una mesurada per a la implantació d'una Finestreta Única Duanera (VUA) que permeta, entre altres qüestions, centralitzar la informació i la documentació remesa pels operadors econòmics a les diferents autoritats relacionades amb el comerç exterior, evitant duplicitats i facilitant la tramitació administrativa; així com possibilitar un posicionament únic de la mercaderia per al seu reconeixement per tots aquells Serveis, incloent els Serveis d'Inspecció Fronterera (SIF) i a la Duana, que hagen decidit realitzar una inspecció física.

Per a la consecució del projecte final s'implementaran a més una sèrie de millores que no estan directament vinculades amb la mesura CORA, i que inclouen, entre altres qüestions, un nou disseny del procediment de declaració i despatx duaner.

El contingut en este portal té per objecte informar els operadors econòmics, de forma esquemàtica, d'estos canvis quant al procediment de declaració i de les possibles accions que poden realitzar durant el procés de despatx.

El projecte de Finestreta Única Duanera començarà a estar operatiu a partir del mes de gener de 2016. Durant esta primera etapa d'entrada en funcionament està únicament centrat en el trànsit marítim de contenidors, sense perjudici que quan estiga plenament implantada es comence a treballar en el disseny del sistema per a un altre tipus de trànsits.

Malgrat l'anterior, els canvis anunciats quant al procediment de declaració i despatx, sí que afectaran tota mena d'operadors i trànsits.

Es realitzarà un projecte pilot, per a comprovar en un entorn real el correcte funcionament del sistema, a les duanes marítimes dels ports de Vigo, Barcelona, Bilbao i Tenerife a partir del proper 20 de gener de 2016, en el qual únicament participaran una sèrie d'operadors que han sol·licitat formar part en estes proves. Una vegada finalitze amb èxit la fase corresponent al pilot, es generalitzarà la seua implantació en la resta de duanes marítimes per al despatx de mercaderia en contenidor.