Intrastat a partir de l'any 2022

Intrastat a partir de l'any 2022

Les declaracions de comerç internacional de béns entre països de la Unió i Irlanda del Nord (INTRASTAT) relatives a períodes referits a l'any 2022 i posteriors, quan es referisquen al flux d'exportació, hauran d'incloure a més de les dades que es venien declarant anteriorment, el codi del país d'origen de la mercaderia i el NIF - IVA de l'operador intracomunitari assignat pel país de la  UE o Irlanda del Nord en el que estiga registrat l'importador (client).

El format aplicable a les declaracions de comerç internacional de béns entre Estats de la Unió Europea i Irlanda del Nord (Intrastat), referides a períodes iniciats a partir de 2022, que es presenten en fitxers amb format CSV , serà el següent (es preveu la modificació normativa l'últim trimestre de 2021).

Núm. CAMPNOM CAMPFORMATEXEMPLEOBSERVACIONS

1

Estat membre de procedència/destinació

A2

AT

 

2

Província de destinació/origen

N2

28

 

3

Condicions de lliurament

A3

CIF

 

4

Naturalesa de la Transacció

N2

11

 

5

Modalitat de Transport

N1

3

 

6

Port/Aeroport de Càrrega o Descàrrega

NO ES CONSIGNARÀ

 Camp en blanc

7

Codi de les mercaderies

N8

85182100

 

Codi de les mercaderies amb codi addicional (veure annex VI )

N8A1N3

22042178R001

 Només si procedix

8

País d'Origen

A2

CN

 

9

Règim estadístic

NO ES CONSIGNARÀ

Camp en blanc

10

Massa Neta (kg)

N12, N12,3

1150 ó 1150,215

Si és inferior a 1, s'utilitzarà el format:N12,3.

Sense separador de milers

11

Unitats Suplementàries

N12, N12,3

1210 ó 1210,000

Sense separador de milers

12

Valor

N13,2 o N13

54300,00 ó 54300

Sense separador de milers

13

Valor Estadístic

N13,2 o N13

54300,00 ó 54300

Sense separador de milers

14

 NIF  de l'operador intracomunitari

X15

 

Sol per a exportació

El format s'escriurà sense espais en blanc

A= format alfabètic (exemple:A2 dos caràcters alfabètics).

N= format numèric (exemple:N2 dos caràcters numèrics).

X= format alfanumèric.El NIF-IVA (VIES) comença per dues lletres, que es referixen al país, seguides per caràcters alfanumèrics (el camp té una extensió de 15 caràcters).

Exemples de registre:

Importació:AT;28;CIF;11;3;;85182100;BE;;1150,215;1210;54300,00;54300,00;;

Exportació:FR;46;FOB;11;3;;85182100;ES;;1150,215;1210;54300,00;54300,00;FR99999999999;

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda