2019

 • 22-01-19Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de novembre de 2018

 • 14-01-19Entrada en vigor de l'obligació de presentació de declaracions ETD (4 de febrer de 2019)

  A partir del dilluns 4 de febrer de 2019 entra en vigor l'obligació de la presentació de les declaracions ETD en els casos establits legalment i per a aquells operadors amb autorització administrativa concedida.Per tant, a partir d'eixa data es posa en marxa el web service de l'AEAT que permet la presentació de les esmentades declaracions, admetent-se els enviaments en real amb l'indicador de test desactivat o omés.El port de preproducció continuarà obert indefinidament per a aquells desenvolupadors que necessiten realitzar proves.

  ... 

 • 02-01-19Dúa d'importació:Recordatori.Obligació de disposar i declarar certificats i llicències oportuns per a Procediment De Inscripció en els Registres del Declarant

  La data en la qual l'AEAT realitzarà l'encreuament d'informació serà l'11-02-2019.

  El passat 2 de febrer es va publicar a la seu electrònica de l'AEAT el recordatori que les empreses titulars del PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES DEL DECLARANT (antic procediment simplificat de domiciliació) que importen o exporten mercaderies subjectes a prohibicions o restriccions, tenen l'obligació de disposar dels oportuns certificats i llicències en el moment d'efectuar la inscripció i que han de declarar els esmentats certificats i llicències en la declaració complementària o recapitulativa del procediment d'inscripció en registres del declarant (Z), tret que hagueren sigut declarats prèviament en la declaració de vinculació a depòsit.

  El proper 11 de febrer de 2019 es procedirà a creuar les dades declarades per les empreses contra les dades dels certificats i llicències que han sigut remesos pels diferents Organismes encarregats de l'emissió de les esmentades autoritzacions, procedint-se a rebutjar aquells DUAs recapitulatius que requerisquen certificats de SOIVRE SEGURETAT, FITOSANITARIS i DE CONTROL DE LA PESCA IL·LEGAL si no estan ben declarats i per tant no es poden creuar ni datar automàticament.La resta d'Organismes amb els quals l'AEAT té establits serveis web d'intercanvi d'informació s'aniran incorporant gradualment.

  ...

Imatge Carregant