L'ús, en general, del gasoil en agricultura, ramaderia, horticultura i silvicultura, genera el dret a la devolució extraordinària de l'impost sobre hidrocarburs?

Únicament genera el dret a la devolució el gasoil adquirit al tipus establit en l'epígraf 1.4 de l'article 50.1 de la Llei 38/1.992, de 28 de desembre, d'impostos especials, que s'haja utilitzat com a carburant en motors de tractors o maquinària agrícola.A este efecte, s'ha de considerar ús com a carburant, d'acord amb el que disposa l'article 49.2 a) de la Llei esmentada:“la utilització d'un producte inclòs en l'àmbit objectiu de l'impost sobre hidrocarburs amb fins de combustió en qualsevol motor”.