Fullet.Viatgers procedents de països no UE, Ceuta o Melilla