Presentacions per lots

 • L'Agència Tributària ofereix un servei de presentació per lots que permet enviar declaracions corresponents al mateix model, exercici i període de manera conjunta i automàtica.

  En aquest cas haurà d'accedir a la Seu Electrònica i a la pàgina de tràmits del procediment en qüestió. En l'apartat "Presentació" disposarà de l'enllaç "Presentació per lots".

  opció en Seu Presentació per lots

  Requisits tècnics per a la presentació per lots

  • El navegador totalment compatible amb aquest tràmit és Internet Explorer per la qual cosa si utilitza un sistema operatiu alternatiu a Windows o altre navegador, li recomanem que opti per la presentació individual o usi un PC. La incompatibilitat amb navegadors com a Google Chrome o Mozilla Firefox degut a que el tràmit requereix Java i aquests navegadors estan deixant de suportar la tecnologia necessària per a les miniaplicacions de Java.
  • Tenir instal·lat en el navegador un certificat electrònic emès per una Entitat certificadora reconeguda per l'AEAT i autoritzat a realitzar la presentació en nom de tercers.
  • Disposar de l'última versió de Java instal·lada en l'equip. En el següent enllaç pot consultar l'ajuda per a la instal·lació de Java en Windows:
  lotes presentar presentación ficheros multideclaración masiva
 • Comprovacions de Java en Windows
 • Procediment de presentació per lots

  Una vegada seleccionat el certificat electrònic, haurà de configurar les opcions de la presentació per lots:

  • Comprovi que el certificat amb què s'ha identificat és el correcte i marqui la casella "Conforme". Marcar conforme

  • Seleccioni el directori que conté els fitxers de declaracions. Li recomanem que utilitzi diversos fitxers en el directori en comptes d'un fitxer multideclaració. Tingui en compte que els fitxers han d'estar ubicats en un directori AEAT que pengi del disc local. Si el resultat de les declaracions és un ingrés ha de tenir emmagatzemats els NRC en un mateix fitxer i podrà seleccionar també el directori. Seleccionar el directori de fitxer de declaracions i NRC

  • Pot comprovar i modificar els directoris preestablerts per a la generació de les respostes, el resum i fitxers tractats. Per a això premi sobre el signe + per desplegar i ocultar les opcions. directori de resultats

  • Si el vol pot marcar la casella "Enviament diferit" per programar l'enviament de les declaracions en una data i hora concreta. Per a l'enviament diferit ha de tenir connexió permanent i mantenir el navegador arrencat.

  • Finalment, premi "Signar i Enviar" i conclogui el procediment de firma. Casella enviament diferit

  • Finalitzat l'enviament de totes les declaracions es mostrarà un resum del procés amb les declaracions acceptades i rebutjades i la llista de totes les respostes. Si selecciona el NIF dels titulars de les declaracions enviades, es mostraran en pantalla els formularis acceptats amb el seu Codi Assegurança de Verificació o els errors associats a la presentació si va ser rebutjada. També pot consultar els PDF de les declaracions presentades i les respostes en el directori C:\AEAT\lots\acceptades.

   Resposta presentació per lots

  Enllaços d'interés:

  lotes presentar presentación ficheros multideclaración masiva
 • Ajuda a la presentació per lots