Presentacions per lots

 • L'Agència Tributària oferix un servei de presentació per lots que permet enviar declaracions corresponents al mateix model, exercici i període de forma conjunta i automàtica.

  En este cas haurà d'accedir a la Seu Electrònica i a la pàgina de tràmits del procediment en qüestió.En l'apartat "Presentació" disposarà de l'enllaç "Presentació per lots".

  Este tipus de presentació només accepta la identificació electrònica amb certificat o DNIe.

  Presentació per lots

  Requisits tècnics per a la presentació per lots

  • El navegador totalment compatible amb este tràmit és Internet Explorer pel que si utilitza un sistema operatiu alternatiu a Windows o un altre navegador, li recomanem que opte per la presentació individual o utilitze un PC.La incompatibilitat amb navegadors com Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari es deu que el tràmit requerix Java i estos navegadors estan deixant de suportar la tecnologia necessària per a les miniaplicacions de Java.
  • Tindre instal·lat al navegador un certificat electrònic emés per una Entitat Certificadora reconeguda per la AEAT i autoritzat a realitzar la presentació en nom de tercers.
  • Disposar de l'última versió de Java instal·lada a l'equip.En el següent enllaç pot consultar l'ajuda per a la instal·lació de Java a Windows:

  Procediment de presentació per lots

  Una vegada seleccionat el certificat electrònic, haurà de configurar les opcions de la presentació per lots:

  • Comprove que el certificat amb què s'ha identificat és el correcte i marque la casella "Així que". Marcar així que

  • Seleccione el directori que conté els fitxers de declaracions.Tinga en compte que els fitxers han d'estar ubicats en un directori AEAT que penge del disc local.Si el resultat de les declaracions és un ingrés ha de tindre emmagatzemats els NRC en un mateix fitxer i podrà seleccionar també el directori selecció de fitxer o directori

  • Pot comprovar i modificar els directoris preestablerts per a la generació de les respostes, el resum i fitxers tractats.Per a això prema sobre el signe + per a desplegar i ocultar les opcions. directori de resultats

  • Si ho desitja pot marcar la casella "Enviament diferit" per a programar l'enviament de les declaracions en una data i hora concreta.Per a l'enviament diferit ha de tindre connexió permanent i mantindre el navegador arrencat.

  • Finalment, prema "Firmar i Enviar" i concloga el procediment de firma. Casella enviament diferit

  • Finalitzat l'enviament de totes les declaracions es mostrarà un resum del procés amb les declaracions acceptades i rebutjades i la llista de totes les respostes.Si selecciona el NIF dels titulars de les declaracions enviades, es mostraran en pantalla els formularis acceptats amb el seu Codi Segur de Verificació o els errors associats a la presentació si va ser rebutjada.També pot consultar els PDF de les declaracions presentades i les respostes en el directori C:\AEAT\lotes\aceptadas.

   Resposta presentació per lots

  lots presentar presentació fitxers multideclaració massiva
 • Comprovacions de Java a Windows
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda