Funcionament i maneig de Patrimoni WEB 2020 (Model 714)

 • Després d'identificar-te, selecciona l'idioma de la declaració i accepta les dades identificatives.

  Idioma i dades identificatives

  A continuació, accediràs al formulari del model 714 de Patrimoni 2020 amb les dades fiscals incorporades a la declaració.No obstant això, és possible que en algunes ocasions es demane informació addicional per a la incorporació de dades a la declaració.En estes ocasions, apareixerà la finestra en la qual s'ha de marcar "Si" o "No" i prémer "Acceptar".

  Incorporació de dades addicionals

  Pots comprovar les dades que han sigut traslladades a la declaració, els no incorporats i les notes d'incorporació polsant el botó "Ver dades traslladades".

  Veure dades traslladades

  Notes de dades traslladades

  Veure dades NO incorporades

  En la part superior del formulari trobaràs l'encaix amb les diferents funcions.Per a continuar emplenant la declaració pots utilitzar les tecles de les dates per a moure't per les diferents pàgines o el botó "Apartats", on podràs visualitzar un menú amb un desglossament de la declaració en diferents seccions.

  Apartats

  Per a comprovar que la declaració està correctament complimentada prem el botó "Validar".Els avisos no impedixen de presentar la declaració i són només perquè es verifique l'emplenament.No obstant això, si el missatge és un error l'hauràs de corregir perquè la declaració es considere vàlida en el moment de presentar-la.Per a revisar els avisos o errors estan els botons "Anar a l'Avís" o "Anar a l'Error".

  Validar, Errors i avisos

  Si tens dubtes sobre la cumplimentació, prem el botó "Ajuda".En prémer s'obrirà, a una nova pestanya, el manual d'ajuda sobre Patrimoni 2020 amb informació detallada de l'emplenament de cada apartat.Si polses "Ajuda" en una pàgina, et portarà al manual i a la informació concreta sobre l'emplenament de la pàgina en la qual et trobes.

  Ajuda

  El formulari té un temps d'espera;et recomanem que abans d'abandonar la sessió, premes el botó "Guardar" per a conservar les dades introduïdes.En prémer "Guardar", si ja has estat treballant amb el teu expedient, es mostrarà un avís indicant que se sobreescriurà l'anterior declaració i es conservaran al servidor les dades d'esta última.

  Guardar

  Guardat

  A més, si abans de presentar la declaració vols obtindre un esborrany per a revisar les dades, disposes de l'eina "Vista prèvia" que genera un PDF amb la declaració, amb la marca d'aigua "Esborrany no vàlid per a la seua presentació" a totes les pàgines, però et servirà com consulta.

  Vista prèvia

  El PDF es visualitza en pantalla podent imprimir-lo, no obstant això, des de "clic ací per a descarregar el pdf" és possible guardar-lo a l'equip, té en compte que per a la correcta visualització del PDF es necessita un visor de PDF.Per a tornar a la declaració fes clic en "Tornar a declaració" situat en la part superior de la finestra de l'esborrany o en donar d'alta una nova declaració des del botó "Nova declaració".

  Esborrany

  Una vegada que hages comprovat que no existixen errors, prem "Formalitzar Ingrés/Devolució" per a presentar la declaració en eixe moment.A la següent finestra marca "Així que" i prem de nou "Firmar i Enviar" per a acabar amb el procés de presentació.

  Formailzar

  Així que, Firmar i enviar

  Funcionament maneig Patrimoni WEB 2018
 • Presentació impost patrimoni 2016
  Presentació de l'impost sobre el patrimoni
 • patrimoni ajuda tecnica
  Ajuda tècnica - Patrimoni 2020
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda